Aqua Valley

Alles voor vijver en aquarium

Algenbestrijding


Door het teveel aan ammonium, fosfaten en nitraten gepaard gaande met warmte en zonlicht komen algen in de vijver. Hoewel er duizenden soorten algen bestaan onderscheiden we in de vijver vooral zweefalgen (groen water) en draadalgen. Als bestrijding kunnen we chemische producten toedienen, doch dit is niet altijd even efficiënt wanneer de oorzaak niet wordt bestreden.

Door techniek in te schakelen ter bestrijding van algen kunnen we een continuïteit opbouwen waardoor het voor algen moeilijker wordt zich uit te breiden tot een ware plaag.